Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên 01645 664 148 - 0166 8812 118 Luôn mở cửa
  1. Trang chủ
  2. 6 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN

6 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN

6 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ

1. Quy luật tập trung: “Cái gì bạn tập trung vào sẽ mở rộng”

2. Quy luật nhân quả: ” Cái bạn cho đi là cái bạn nhận lại”

3. Quy luật trong ngoài:”Thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài”

4. Quy luật cân bằng:”Thu nhập của bạn chỉ tăng trưởng theo những gì bạn hành động”

5. Quy luật nhất quán:”Cách bạn làm một việc là cách mà bạn làm mọi việc”

6. Quy luật hấp dẫn: “Cái gì giống nhau sẽ hút lẫn nhau”

1

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn. Hiện tại bạn đang có sản phẩm trong giỏ hàng.